قالولي إنت شنٌوا اليوم؟


قلتلْهم انا حمرا و بيضا
و الّي يربح مبروك عليه2 ripostes trèès percutantes:

kissa-online 1 mars 2009 à 22:07  

and the winner is!

mariouma 2 mars 2009 à 01:11  

le bicolore :)
mabrouk cousin!

Centre de tri

Compteur

La boîte à tralala

Quelques rêveurs de passage